Урок 5: Залепена бримка, плетене в кръг

Здравейте!

Тази седмица ще си говорим за залепената бримка и за плетенето в кръг.

Залепената бримка е най-малка от всички и се явява по-скоро помощна. За да я направим:

1. Направете 6 синджир бримки

2. Поставете куката в първата бримка, непосредствено до възела

3. Намотайте веднъж

4. Изкарайте през двете бримки едновременно

5. Готово!

От това полежение продължаваме с плетенето в кръг:

1. Вкарайте куката в центъра на получения пръстен

2. Намотайте веднъж и изкарайте през кръга

3. Намотайте веднъж и изкарайте през двете бримки

Така една бримка нисък пълнеж е готова, продължете докато е необходимо по схемата, която плетете. За да се завърши този ред се прави залепена бримка.

От тук нататък схемата ще ви покаже как да продължите.

По този начин се правят цветя, шапки, кръгли поставки за чаши, черги и др.

Очаквам вашите коментари, въпроси и снимки по темата. 🙂

Източник: http://www.dummies.com/