Статус

The big hint

Единственият начин да остана завинаги е, ако ми се радваш сякаш утре вече няма да съществувам. 

„Животът е пред мен“ е най-голямата лъжа, която можеш да си кажеш, защото понякога приключва изведнъж и съвсем неочаквано. Изненада… За всички. Остава дупка… И много „трябваше“.

Радвай ми се, докато ме има, утре може да е твърде късно.